GRAĐANI GRAČANICE ZADOVOLJNI RADOM UPRAVE

GRAĐANI GRAČANICE ZADOVOLJNI RADOM UPRAVE

Organizator ovog okruglog stola je Centar za razvoj civilnog društva iz Doboja koji je u okviru projekta finansiranog od strane Evropske unije i Kraljevine Nizozemske izvršio „Monitoring principa odgovornosti i pružanja usluga od strane javne lokalne samouprave u općinama/opštinama Doboj Istok, Gračanica,Petrovo,Lukavac, Doboj Jug i Tešanj“ za period 2016-2017. godina.

 

 

 

U Bosanskom kulturnom centru Gračanica  23.01.22018.g.  održan je Okrugli sto na temu
„Reforma Javne Uprave – Analiza stanja u primjeni principa odgovornosti i pružanja usluga u Jedinicama Lokalne Uprave“.

Organizator ovog okruglog stola je Centar za razvoj civilnog društva iz Doboja koji je u okviru projekta finansiranog od strane Evropske unije i Kraljevine Nizozemske izvršio „Monitoring principa odgovornosti i pružanja usluga od strane javne lokalne samouprave u općinama/opštinama Doboj Istok, Gračanica,Petrovo,Lukavac, Doboj Jug i Tešanj“ za period 2016-2017. godina.

 

Zaključci ovog monitoringa su integrisani u WeBER platformu te je sačinjena Analiza stanja rada u jedinicama lokalne samouprave, identifikovane su slabe tačke koje dovode do problema u radu i predloženi načini za unaprijeđenje rada.

Prisutnima  se obratila Mersiha Jogunčić, menadžer za odnose s javnošću CRCDBIH koja je predstavila projekat te aktivnosti koje su sprovedene i istakla da je u okviru ovog projekta odrađena anketa sa građanima kao i sa uposlenicima  u Javnoj Upravi te da su održana tri Okrugla stola.

Pitanja ove ankete su se odnosila na: pravo na slobodan pristup informacijama, informacije dostupne na općinskim WEB stranicama, kao i brzinu i transparentnost rada.

Kada je riječ o primjeni prava na pristup informacijama Općina Gračanica je visoko kotirana kao i kada su u pitanju transparentnost u radu i brzina rješavanja procedura.

Uposlenici Općine Gračanica, Sejdi Jukan  na osnovu mišljenja anketiranih građana sa područja općine dodijeljeno je posebno priznanje za profesionalan, savjestan i predan rad u Javnoj Upravi.