NAJAVA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

 NAJAVA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

 

Općinsko vijeće Gračanica održat će 15. sjednicu u utorak, 30.01.2018. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine.
Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2018.GODINU.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANSIRANJU KLUBOVA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU
GRAČANICA.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O SARADNJI VIJEĆNIKA SA MJESNIM ZAJEDNICAMA.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI.

5. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2017.GODINU.

 

6. IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU U SLUŽBAMA
ZA UPRAVU OPĆINE GRAČANICA U 2017.GODINI.

7. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PROCJENAMA PROMETA NEPOKRETNOSTI I PRAVA
ZA 2017.GODINU.

8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM MJERENJIMA ZADOVOLJSTVA GRAÐANA JAVNIM USLUGAMA
I RADU OPĆINSKOG VIJEĆA.

9. INICIJATIVA KOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŽENJA OPĆINE GRAČANICA ZA IZMJENU
ODLUKE O UTVRÐIVANJU ZNAČAJNIH DATUMA NA NIVOU OPĆINE GRAČANICA.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.